Naše usluge

Želite osvojiti nova inozemna tržišta? Ili možda vaša tvrtka već djeluje na međunarodnom nivou, ali se želite povezati s inozemnim klijentima na njihovom materinjem jeziku? Rado bismo vam u tome pomogli.

Usluge korekture i lekture

Gramatičko i stilsko poliranje

Već imate prevedeni tekst koji biste željeli uključiti u komunikacijski lanac? Mi osiguravamo da bude jezično i gramatički točan te da dobro zvuči krajnjim korisnicima. Povjerite ga našim jezičnim stručnjacima koji će ga korigirati i lektorirati! Tako će vaši tekstovi biti podignuti na sasvim novu razinu.

Možete odabrati dvije različite usluge: korektura i lektura.

Korektura

Korekturom osiguravamo da vaš prijevod odgovara izvornom tekstu, da u njemu nema grešaka te da ukupni tekst ispunjava svoju svrhu. Pri tome se posebno osvrćemo na sljedeće:

  • Pravopis
  • Interpunkcija
  • Rastavljanje riječi
  • Sintaksa
  • Gramatika

Lektura

Lektura obuhvaća još temeljitiju provjeru vaših tekstova. Osim gore spomenutih aspekata korekture, analiziramo sadržaj i stil te se fokusiramo na sljedeće faktore:

  • Kompozicija i logička struktura
  • Dosljednost u terminologiji i pravopisu
  • Razumljivost (npr. rečenična struktura, izbor riječi, frazeologija)
  • Tečnost (tečnost teksta, jasnoća)
  • Stilske pogreške (uporaba pasiva, suvišne riječi, ponavljanja itd.)

S lekturom uvijek igrate na sigurno. Pomažemo vam izbjeći nesporazume i pokazujemo vam kako čitateljima uvjerljivo predstaviti informacije na njihovom vlastitom jeziku.

Naši korektori i lektori jamče da će vaši tekstovi biti točni, lako razumljivi i dotjerani te će kao takvi ostaviti snažan dojam na vaše kupce.

Zatražite ponudu Kontaktirajte nas