Zatražite ponudu
Zatražite ponudu
 • +385 (0)1 5577-014

Usluge korekture i lekture

Gramatičko i stilsko poliranje

Već imate prevedeni tekst koji biste željeli uključiti u komunikacijski lanac? Mi osiguravamo da bude jezično i gramatički točan te da dobro zvuči krajnjim korisnicima. Povjerite ga našim jezičnim stručnjacima koji će ga korigirati i lektorirati! Tako će vaši tekstovi biti podignuti na sasvim novu razinu.

Možete odabrati dvije različite usluge: korektura i lektura.

Korektura

Korekturom osiguravamo da vaš prijevod odgovara izvornom tekstu, da u njemu nema grešaka te da ukupni tekst ispunjava svoju svrhu. Pri tome se posebno osvrćemo na sljedeće:

 • Pravopis
 • Interpunkcija
 • Rastavljanje riječi
 • Sintaksa
 • Gramatika

Lektura

Lektura obuhvaća još temeljitiju provjeru vaših tekstova. Osim gore spomenutih aspekata korekture, analiziramo sadržaj i stil te se fokusiramo na sljedeće faktore:

 • Kompozicija i logička struktura
 • Dosljednost u terminologiji i pravopisu
 • Razumljivost (npr. rečenična struktura, izbor riječi, frazeologija)
 • Tečnost (tečnost teksta, jasnoća)
 • Stilske pogreške (uporaba pasiva, suvišne riječi, ponavljanja itd.)

S lekturom uvijek igrate na sigurno. Pomažemo vam izbjeći nesporazume i pokazujemo vam kako čitateljima uvjerljivo predstaviti informacije na njihovom vlastitom jeziku.

Naši korektori i lektori jamče da će vaši tekstovi biti točni, lako razumljivi i dotjerani te će kao takvi ostaviti snažan dojam na vaše kupce.