Zatražite ponudu
Zatražite ponudu
  • +385 (0)1 5577-014

Slovenski

Slovenski jezik se ubraja u zapadnojužnoslavensku podskupinu slavenskih jezika. Diljem svijeta živi oko 2,5 milijuna izvornih govornika slovenskog jezika. Osim u Sloveniji najveći broj izvornih govornika slovenskog nastanjen je u Italiji (oko 100.000) i u Austriji (oko 18.000), a manji broj u Mađarskoj i Hrvatskoj.

Najstariji pisani spomenici koji pokazuju tipične slovenske jezične crte jesu “Brižinski spomenici”, čuvaju se u knjižnici u Münchenu, kamo su preneseni iz bavarskog samostana Freising (slov. Brižin). Oni su među slavenskim jezicima prvi tekstovi pisani latinicom, a nastali su između sredine X. i početka XI. stoljeća. To su liturgijski tekstovi koji se sastoje od triju dijelova: prvi i treći tekst su opće ispovijesti, a drugi, najvažniji, propovijed je o grijehu i pokajanju.

Izgradnja slovenskog književnog jezika započinje tek od polovice 16. stoljeća i vremena reformacije, kada se pojavljuje Primož Trubar. On se smatra ocem slovenske književnosti i autorom prve tiskane knjige na slovenskom jeziku – Catechismus i Abecedarium, tiskane u Tübingenu 1550. godine.

Slovenski jezik obuhvaća velik broj narječja koja se obično grupiraju u 7 narječnih skupina (Dolenjska, Gorenjska, Štajerska, Panonska, Koruška, Primorska, Rovtarska). Medju slavenskim jezicima je upravo slovenski razmjerno najbogatiji raznolikim dijalektima.