Zatražite ponudu
Zatražite ponudu
  • +385 (0)1 5577-014

Makedonski

Makedonski jezik je južnoslavenski jezik i spada u istočnu podgrupu južnoslavenskih jezika. Službeni jezik je u Republici Makedoniji i priznati je manjinski jezik u Albaniji, Srbiji, Kosovu i Rumunjskoj. Ukupno oko 2,5 milijuna ljudi govori makedonski kao svoj materinji jezik.

Makedonski jezik potječe od praslavenskog jezika, odnosno staroslavenskog kojeg su koristili braća Sv. Ćiril i Metodije. Sv. Ćiril i Metodije su porijeklom bili sa sjevera Grčke odnosno današnje Makedonija, pa makedonski jezik zajedno sa srodnim bugarskim ima najviše sličnosti na staroslavenskim, te se stoga makedonski može smatrati jednim od najstarijih slavenskih jezika.

Makedonski jezik se oformio kao književni jezik tek 1944. godine, kada je usvojena i makedonska azbuka. Makedonska ćirilica je službeno pismo u Republici Makedoniji. Sastoji se od 31 slova. Makedonsko pismo je sastavljeno temeljeći se na pismima koja su sastavili Krsto Petkov Misirkov i Vuk Karadžić, a razlikuje se od srpske ćirilice u tri slova.

Najveću sličnost sa makedonskim ima bugarski jezik. Bugarska međutim ne priznaje postojanje makedonskog jezika, već smatra da je makedonski druga varijanta bugarskog jezika.