Zatražite ponudu
Zatražite ponudu
  • +385 (0)1 5577-014

Francuski

Francuski je romanski jezik indoeuropske jezične skupine. Prvenstveno se koristi u Francuskoj i njezinim prekomorskim teritorijima te Belgiji, Luksemburgu, Monaku, dijelovima Švicarske, Kanadi te u bivšim francuskim i belgijskim kolonijama. Zbog različitih standardnih varijanta, francuski se klasificira kao policentrični standardni jezik. Kao prvi jezik koristi ga 77 milijuna stanovnika, a kao drugi 52 milijuna.

Iako je po brojnosti treći romanski jezik (iza španjolskog i portugalskog) i dalje je jedan od značajnijih romanskih jezika. U 19. stoljeću uživao je status svjetskog jezika, ali je u 20. stoljeću drastično izgubio na važnosti te se danas prvenstveno smatra jezikom kulture i diplomacije. Jedan je od šest službenih jezika i jedan od dva radna jezika (zajedno s engleskim) Organizacije Ujedinjenih naroda.

Trend stagnacije zaustavljen je osnivanjem Međunarodne organizacije Frankofonije, čiji je glavni zadatak promoviranje francuskog jezika te naročito opismenjavanje stanovništva u bivšim kolonijama.

Smatra se da najmanje 13% francuskog jezika čine posuđenice, prvenstveno iz engleskog, talijanskog, arapskog, njemačkog te brojnih drugih jezika.